Infoteam-logo3

- Nettverket for deg som bruker Infors løsninger

Infoteam er brukerforeningen for Infor M3 og Infor LN brukere i Norge. Foreningens mål er å være bindeledd mellom brukerne, Infor og Infors partnere samt å følge opp medlemmenes interesser og spre kompetansen om løsningen. 
Infoteam er et nettverk du ikke kan unnvære hvis du bruker Infors produkter, M3 og LN som forretningssystem. Ved å delta på foreningens aktiviteter vil du møte andre brukere, påvirke utviklingen av systemet, møte relevante leverandører og øke egen kompetanse. Du får også  mulighet for å utøke ditt nettverk og få til erfaringsutveksling med andre likesinnede medlemmer.

Grunnleggende M3 opplæring

Infoteam2023-forside3

Det er med stor glede Infoteam, i samarbeid med Columbus, kan tilby kurs i Infor M3.
Et grunnleggende M3 kurs der du får kryssfunksjonell kompetanseheving. 
Vi tilbyr 5 dager med grunnleggende M3 opplæring for nye M3 sluttbrukere eller om du rett og slett bare har behov for en oppdatering og oversikt.

Infoteamdagene 2023!

Infoteam2023-forside3

Deltager rekord på årets Infoteamdager!
Tusen takk til alle dere som deltok og gjorde dette til en svært vellykket samling. Hvis du ikke var til stede eller har behov for en wrap-up så finner du de fleste presentasjonene fra konferansen ved å klikke på den røde knappen nedenfor.

forside-iconer-1

Om Infoteam

Infoteam representerer et nettverk som medlemsbedriftene ikke kan unnvære. Hvis du vurdere et medlemskap så finner du mer om foreningen, organisasjon, medlemmer etc. her.

forside-iconer-2

Aktiviteter

Infoteam legger til rette for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og ikke minst nettverksbygging med Infor M3 og Infor LN i fokus. Det arrangeres en mengde ulike aktiviteter i regi av Infoteam hvert år.

Nettverksgrupper

Nettverksgrupper kan på mange måter være drivkraften i foreningen. Et forum for å møte brukere fra samme fagområde som en selv, dra lærdom av hverandres erfaringer og sette fokus på hvordan løsningen best kan benyttes innenfor det aktuelle fagområdet.

number-of-members
Antall leverandørmedlemmer:

15

anniversary
Feirer 40-årsjubileum i

2026

m3-member-companies
Antall vanlige medlemsbedrifter:

57

established
Ble etablert

1986

board-leader
Styrets forman:


Ståle Solheim, Mowi

Hva sier våre medlemmer

  • “Alle deler erfaringer” – Vi har deltatt aktivt i Infoteams arrangementer helt siden vi tok i bruk M3 i 2006, og det har vi hatt stor nytte av hele veien. Fra Infoteam kan vi enkelt delta i webinarer som belyser aktuelle problemstillinger, og gjennom fagsamlinger og andre aktiviteter møter vi andre brukere og får nyheter direkte fra Infors utviklere. Fra Coop Midt-Norge har vi også tatt på oss styreverv i foreningen og for egen del har jeg i flere sammenhenger delt våre erfaringer med andre M3-selskaper. Det spiller egentlig ikke så stor rolle hvilke bransjer de andre selskapene tilhører, for så lenge vi benytter M3 på sammenlignbare måter. Oppsummert vil jeg si at Infoteam tilfører stor verdi og kontaktnett til Coop Midt-Norge, og jeg anbefaler alle M3-selskaper å delta.

    Ole Wåde
    Fagansvarlig M3, Logistikk, Coop Midt-Norge SA
  • “Verdifulle webinarer hele tiden” – Infor M3 er helt sentralt i driften hos Norgesmøllene, derfor prioriterer vi også høyt å delta på Infoteams arrangementer. Gjennom medlemskapet tilegner vi oss oppdatert informasjon og utvider kontaktflaten vår, og vi har flere ganger spilt inn aktuelle temaer i forkant av egne prosesser. De årlige Infoteam-dagene deltar vi alltid på, mens vi i det daglige setter størst pris på foreningens mange korte webinarer med konkrete temaer. Der er det enkelt å delta uten at det medfører kostnader eller stor tidsbruk, så jeg kunne nesten sagt at webinarene alene tjener inn Infoteam-medlemskapet.

    Dag Petter Berg
    IT-Prosesstyringsansvarlig i Norgesmøllene
logo-infor-nylogo
logo-columbus
logo-vince
logo-elvenite
logo-navcite-front
logo-m3cs-front
logo-ERPkonsult-front