Nettverksgrupper

Nettverksgrupper kan på mange måter være drivkraften i foreningen. Et forum for å møte brukere fra samme fagområde som en selv, dra lærdom av hverandres erfaringer og sette søkelys på hvordan løsningen best kan benyttes innenfor det aktuelle fagområdet.

Dette bør kunne gjennomføres elektronisk og vi jobber for tiden med å finne en egnet digital løsning for aktivitetene.

 

Men, vi har behov for personer som kan hjelpe til med å drive de ulike gruppene sammen med en faglig representant fra en av våre leverandørmedlemmer. Er du interessert og ønsker å fordype deg innenfor noen av områdene nedenfor? Ta kontakt!

 

Vi tror at følgende nettverksgrupper kan være relevante. Hvis du har andre forslag, ønsker eller behov så må du si fra.

Nettverksgrupper

Core M3 eller LN

Infor OS

Grunndata

Brukergrensesnitt