Infoteam Sliders-2

Om Infoteam

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3 og LN. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om Infors produkter og tjenester i den daglige virksomheten.

Infoteam representerer et nettverk som medlemsbedriftene ikke kan unnvære. Dette er stedet for å møte andre brukere, påvirke utviklingen av systemer, møte aktuelle leverandører, øke egen kompetanse og delta i faglige og sosiale sammenhenger sammen med andre medlemmer.

 

Foreningen ledes og styres av medlemmene. Vi har i dag rundt 55 medlemsbedrifter. I tillegg har vi ca. 15 leverandørmedlemmer som er store bidragsytere både faglig og økonomisk. Organisasjonen er frittstående og ideell, og eies av medlemmene.

“Påvirker utviklerne”Først og fremst handler det om å bygge nettverk og kontakter, det er erfaringen gjennom mange års aktivt medlemskap i Infoteam, der jeg også har vært leder. I Tine har vi nesten alltid medarbeidere som deltar på webinarene, og vi har stor tro på de nye kanalgruppene for å diskutere og få svar på problemstillinger rundt for eksempel OS. Dessuten ser vi at Infoteam har langt større påvirkningskraft overfor Infors utviklingsavdeling enn vi ville hatt som enkeltbedrift, slik at behovene våre kan komme høyere på prioriteringslisten. Med M3 som sentralt forretningssystem i Tine, er det et opplagt valg å delta aktivt i Infoteam.

Espen Jørgensen, Service Area Manager Supply Chain, Tine

Meld deg inn i Infoteams brukerforening i dag