Medlemskap - Bedrifter som bruker Infors løsninger

Bruker din bedrift noen av Infors produkter og tjenester med særlig tilknytning til Infor M3 eller LN? Da er dere velkomne som medlemmer i en av bransjens største og mest aktive brukerforeninger, Info-team. Medlemskapet er et bedriftsmedlemsskap og gjelder for alle medarbeidere i bedriften.

Info-team er og kan være en sterk bidragsyter i arbeidet med å dra nytte av de investeringer som er gjort i din bedrift. Sammen har medlemmene stor og unik kompetanse med særlig fokus på Infor M3 og LN. Foreningen har pr. idag ca. 55 medlemsbedrifter og drives og styres av disse i samarbeid med Infor i Norge og Infors partnere. De fleste av Infors M3-kunder i Norge er medlemmer i foreningen. Fra og med 2020, er også Infors LN-brukere hjertelig velkomne inn i foreningen.

 

Medlemskontingenten:

 

Årsmøtet fastsetter kontingenten som beregnes fra en bedrifts omsetning eller et konserns samlede omsetning i henhold til en fastsatt skala. Kontingenten for bedriftsmedlemskap indexreguleres med konsumprisindex hvert år.

 

Utover ovenstående inneholder medlemskapet følgende:

 

  • Info-teams nettverksgrupper – medlemmer har gratis tilgang
  • Info-teams temadager – gratis konferanseavgift. Deltagelse kun til selvkost.
  • Infoteams webinarer – gratis for medlemmer
  • Info-teams høstkonferanse – deltagelse til medlemspris
  • Info-teamdagene, Info-teams årlig 2-dagers konferanse (senest 300 deltagere) – deltagelse til medlemspris
  • Andre fagseminarer i regi av foreningen – deltagelse til medlemspris
  • Å bli oppdatert og ha mulighet for å påvirke kommende versjoner av løsningen i regi av Infoteams styre
  • Et stort nettverk av brukere som alle er opptatt av erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på løsningen.

Pr. 2023 gjelder følgende inndeling og priser:

Bedrift/konsern med oms. opp til 750 mill.

Kr. 4.694,- + mva pr. år

Bedrift/konsern med oms. mellom 750 mill. og 1 milliard

Kr. 9.387,- + mva pr. år

Bedrift/konsern med oms. mellom 1 og 2 milliarder

Kr. 13.422,- + mva pr. år

Bedrift/konsern med oms. over 2 milliarder

Kr. 19.995,- + mva pr. år

VÅRE MEDLEMMER:

Andr. L. Riis AS
Berggård Amundsen & Co. AS
Brunstad AS
Brunvoll AS
Cernova AS – Norgesmøllene
Coop Midt-Norge SA
Cycleurope Norge AS
E.A. Smith AS
Elkem
Euro Sko Norge AS
Europris ASA
Fiskå Mølle
Flokk Holding
Hansa Borg Bryggeri ASA 
Insula AS
Janusfabrikken

Jernia AS
Jøtul ASA
Kavli Holding AS
Klinger Westad Industri AS
Lantmannen Cerealia AS
Mowi ASA
Møbelringen AS
Møre Electric Group AS
Maarud AS
NorDan Gruppen AS
Norgesgruppen Data AS
Norsk Kylling
Nymo AS
Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk
Plantasjen
Protan AS

REC Solar Norway AS
Saint Gobain Distribution NO
Salmon Brands AS
SAR AS
Skala AS
TINE SA
Tingstad AS
Tizir Titanium & Iron KS
Tools AS
Topro Industri AS
Tyrholm & Farstad AS
Varner AS
Voice Norge AS
Wilhelmsen Chemicals AS
Wonderland AS
Øglænd System AS