Infoteam Sliders-7

Påvirke tilbudet - utvikle Infors produkter

Det finnes sikkert funksjoner du savner i dine Infor produkter eller som ikke fungerer helt best mulig. Du har sikkert også ideer til nye funksjoner eller en modifikasjon som du mener burde inn i standardløsningen.

En av Info-teams hovedoppgaver er, å på ulike måter legge til rette for at våre medlemmer kan påvirke og utvikle Infors produkter. Foreningen kan bidra med å kanalisere de norske brukernes ønsker og synspunkter for videreutvikling av løsningene.

 

Infor tilbyr alle sine kunder å bidra med ideer og endringsforslag til løsningene, M3 og LN. Det er utviklet en prosess, PEP – Product Enhancement Process for dette. Alle Infors kunder har adgang til Infor Enhancement Request System via Infor Concierge.

 

Infoteam forsøker å bidra i prosessen med å presentere, følge opp og diskutere forslag og tiltak. Vi setter søkelys på forslag som er spesielt aktuelle i Norge for å oppnå bedre gjennomslagskraft for norske behov. Sammen blir vi dynamitt? Dvs. vi oppnår mer enn hvert enkelt medlem kan gjøre alene.

 

Følg med på våre henvendelser eller ta kontakt hvis du har behov for hjelp.