Styret

Stikkordet er engasjement!

 

Info-teams styre velges av generalforsamlingen, dvs. alle medlemmene. Styret består av 8 personer hvorav 6 representerer medlemsbedriftene (M3 og LN) og 2 representerer leverandørmedlemmene, hvorav en plass er forbehold Infor.

For å oppfylle Info-teams visjon og mål, fokuserer styret på foreningens aktivitetsnivå. Kompetanseheving på Infors produkter og løsninger, erfaringsutveksling og best mulig utnyttelse av investeringene som er gjort, er viktige stikkord.

 

Et høyt aktivitetsnivå er viktig for å oppnå dette og gjennomføringen av årskonferansen, Info-teamdagene, høstarrangement og webinarer er noen sentrale oppgaver.

 

En stor del av arbeidet går ut på å motivere andre brukere til å engasjere seg i foreningens arbeid. Et høyt aktivitetsnivå gir flere engasjerte medlemmer og bedre forankring og engasjement rundt foreningens arbeid.

Info-teams styre har følgende sammensetting i perioden 2023/2024:

 

Atle Kristoffersen, Voice

Ståle Solheim, styreleder, Mowi

Lennart Aasen, St. Gobain Distribution Norge

Irene Mythe Kvien, Tine

Guro Tollefsen, Elvenite

Sigurd Eiesland, Infor

Kristoffer Nebb, Jøtul

Gunhild Vik, Akva Group

 

Vararepresentanter er:

 

Pål Erik Eng, Topro Industrier

Pål Andreas Thirud, UNIL/Norgesgruppen

Sophie Bruckenberger, Brunvoll

Rolf Ege Larsen, Embriq