Medlemskap - Leverandører

Bedrifter som leverer produkter eller tjenester med søkelys på Infors løsninger kan søke om medlemskap i foreningen. Disse kalles leverandørmedlemmer. Det kan tegnes medlemskap på flere ulike nivåer og priser.

« EN PERFEKT MØTEPLASS
For det første er de årlige Infoteam-dagene en arena hvor vi både møter M3-brukere og sentrale personer fra Infor på ett sted med både faglig og sosialt innhold. For oss som leverandør av løsninger og tjenester knyttet til Infor M3, representerer brukerforeningen en perfekt møteplass, enten det gjelder å bygge gode relasjoner, være delaktig i faglige diskusjoner eller få innsyn i Infors utviklingsplaner. Deltagelsen gir oss i tillegg mulighet for å arrangere webinarer med egne temaer, slik at vi når ut til M3-bedriftene på en effektiv måte. Som styremedlem bruker jeg en del ressurser og tid på utviklingen av Infoteam, men det betaler seg både på lang og kort sikt. Øistein Reppe, CEO i Vince

Gull

Beløp: 80.000,-

ITD inkl. utstillerplass: Ja (dobbel)
ITD – ramme, antall delt.: 8 deltagere inkl. foredragsholdere 
ITD – min. 1 foredrag 

Annet: Webinar, temadager, stemme på årsmøte, valgbar til styret, programkomite ITD og høstkonf., logo på www.infoteam.no

Sølv

Beløp: 50.000,-

ITD inkl. utstillerplass: Ja
ITD – ramme, antall delt.: 4 deltagere inkl. foredragsholdere
ITD – 1 foredrag

Annet: Webinar, temadager, stemme på årsmøte, logo på www.infoteam.no

Bronse

Beløp: 30.000,-

ITD inkl. utstillerplass: Ja
ITD – ramme, antall delt.: 2 deltagere inkl. foredragsholdere
ITD – 1 foredrag 

Annet: Webinar, temadager, logo på www.infoteam.no

Ta kontakt hvis du er interessert infoteam@infoteam.no

Telefon: +47 959 91 002

Pr. i dag har foreningen følgende leverandørmedlemmer:

GULL

Columbus
Elvenite AB
Embriq AS
Infor Norge
Navcite AB
Vince
M3CS
ERPkonsult

SØLV

Fellowmind AB
Nordlys.Studio
Mazeppa
Midport Scandinavia
Medius
S5 Consulting
Fortude

 

BRONSE

Logiq AS
Advenit AS
Novacura