Grafisk Profil

Profilen omfatter bruk av logo, farge og typografi. Den skal benyttes til alle typer media.

Her finner du informasjon om Info-teams grafiske profil og logo.