Signert revisjonsberetning 2020 Foreningen Info Team 1