Webinar

Factory Track hos Wonderland

Infor Factory Track ™ er designet for å å strømlinjeforme produksjonen, ha kontroll over materiale, effektivisere lageret og holde arbeidskostnadene nede. Alt dette i integrasjon med Infor M3.

Dato: 16. desember 2020

Tid: 13:00 – 14:00

Wonderland AS har nylig innført bruk av Factory Track i lager- og logistikkfunksjonen.
Ivar Oldervik, IT sjef i Wonderland, vil fortelle om hvorfor man har valgt å ta i bruk Factory Track i ulike lager- og logistikkprosesser. Vi får høre om hvordan løsningen brukes, erfaringer så langt, samt planer for nye prosesser fremover.

 

Thomas Bjørndal fra Infor vil fortelle om implementeringen med fokus på oppsett og konfigurering, sett fra leverandøren sin side.

 

Forbered dine spørsmål og bli med i dette webinaret.

 

Faglig ansvarlig: Ivar Oldervik, Wonderland og Thomas Bjørndal, Infor