Webinar

SAF-T for M3 i Norge

Fra 1. januar 2018 vil SAF-T rapportering trolig bli obligatorisk i Norge. SAF-T innebærer at næringsdrivende skal rapportere regnskapsopplysninger elektronisk til Skatteetaten ved kontroll, i et bestemt XML-format som heter SAF-T (Standard Audit File Tax). Foruten å bli et krav fra myndighetene vil SAF-T være en effektiv måte å utveksle regnskapsopplysninger med revisor og eventuelle applikasjoner for f.eks analyseformål.

Dato: 17. november 2017

Tid: 10:30 – 11:15

Infor leverte SAF-T løsning for Norge til M3 versjon 10.1 i desember 2016 og har fortløpende levert SAF-T løsninger til M3 versjon 13.2, 13.3 og 13.4.

Ved å delta i vårt webinar, får du informasjon om regelverket og om hvordan dette settes opp i M3.

 

Denne gangen får Info-team hjelp med det faglige programmet fra Terje Fagerås, Infor.

 

For mer informasjon om SAF-T.