Webinar/ workshop

Product enhancement request workshop

Bli med på å øke antallet endorsements på ditt M3-forslag. Vi nærmer oss tiden for at Infor går igjennom og prioriterer forslag til produktutvikling. Infoteams styre ønsker også i år å gjøre en innsats for sine medlemmer slik at muligheten for gjennomslag for medlemmenes forslag øker. Vi tilbyr en workshop i form av et Teamsmøte med fokus på dette.

Dato: 11. mai 2023

Tid: 09:00 – 10:30

Som dere sikkert vet tar Infor hensyn til hvor mange «endorsements» et forslag har, når det prioriteres. Målet med workshopen er å øke antallet endorsement på de norske forslagene.

 

Tanken er at vi går igjennom de forslag som foreligger fra Infoteams medlemmer (M3) og «stemmer» på dem.

 

Vi ser for oss følgende agenda:

 

  1. Kort innledning og gjennomgang av Infor Enhancement Request system. Dvs. hvordan stemmer man.
  2. Sørge for at alle kan logge inn slik at de kan stemme/endorse i møtet etter hvert som sakene presenteres
  3. De bedrift er som ønsker det kan presentere/markedsføre sine saker (3 min per sak) for å samle endorsements

 

Vi sender en Teams-invitasjon når du er påmeldt sammen med liste over saker som vi skal gå igjennom, i forkant av webinaret. Videresend gjerne informasjon om webinaret til andre i din organisasjon som kan være interessert.

 

Dette webinaret er forbeholdt Infoteams medlemsbedrifter. 

 

Pris: Webinaret er gratis for Infoteams medlemsbedrifter.