Brukerforeningen Infoteams årsmøte ble i år gjennomført som et Teams-møte (digitalt) den 29. april 2020.

Les referatet og hold deg oppdatert bl.a. på hvem som sitter i det nye styret. Styret konstituerer seg selv i forbindelse med første styremøte den 28. mai.

 

Medlemskontingenten for bedriftsmedlemmer ble sist endret i 2014.

 

Det ble vedtatt å gjøre en økning i år samt en korrigering i vedtektene som tilsier at kontingenten indeksreguleres fra 2021.

 

Faktura for årets medlemskontingent blir distribuert i løpet av mai.