Webinar/Teamsmøte

Foreningen Infoteams årsmøte

Til Info-team’s medlemmer                               

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN INFO-TEAM.

 

Dato:   Torsdag den 21. mars 2024
Tid  :    Kl.  10.00 – 11.00
Sted:   Digitalt møte på Microsoft Teams.  Link distribueres alle påmeldte deltagere.

Dagsorden

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokoll.
  3. Godkjenning av fremmøtte representanter
  4. Info-teams årsberetning 2023
  5. Regnskap 2023
  6. Budsjett 2024
  7. Forslag til årsmøtet
  8. Valg av styre og revisor
  9. Valgkomité for neste periode
  10. Eventuelt

Nye saker:

NB! – INNSPILL OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INFO-TEAM I HENDE SENEST DEN 07.03.24

 Vedlegg:
Alle dokumenter lastes opp her fortløpende så snart de er godkjente og signerte av styret.

– Styrets beretning for 2023
– Regnskap for 2023
– Revisors beretning 2023
– Budsjett for 2024
– Innkomne forslag
– Valgkomiteens forslag til styre for 2024/2025

 

Med vennlig hilsen
for Info-teams’s styre

Ståle Solheim

Dato: 21. mars 2024

Tid: 10:00 – 11:00

Er du usikker på om «din» bedrift er medlem i Infoteam? Se medlemslisten her.

 

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Webinar: Skreddersydde applikasjoner for Infor M3
04/01/2024By
Same same but different
24/05/2023By
Brunvoll mot Cloud Ready
14/04/2023By

Siste Nyheter LN

Mustad snuser på skyen
24/11/2023By
Brunvoll mot Cloud Ready
14/04/2023By
Infoteam familien blir større
19/12/2019By