Webinar/Teamsmøte

Foreningen Infoteams årsmøte

 

HER FINNER DU: REFERAT – ÅRSMØTET 2024, sign

Til Info-team’s medlemmer                               

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN INFO-TEAM.

 

Dato:   Torsdag den 21. mars 2024
Tid  :    Kl.  09.00 – 10.00
Sted:   Digitalt møte på Microsoft Teams.  Link distribueres alle påmeldte deltagere.

Dagsorden

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokoll.
  3. Godkjenning av fremmøtte representanter
  4. Info-teams årsberetning 2023
  5. Regnskap 2023
  6. Budsjett 2024
  7. Forslag til årsmøtet
  8. Valg av styre og revisor
  9. Valgkomité for neste periode
  10. Eventuelt

Nye saker:

NB! – INNSPILL OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INFO-TEAM I HENDE SENEST DEN 07.03.24

 Vedlegg:
Alle dokumenter lastes opp her fortløpende så snart de er godkjente og signerte av styret.

Arsregnskap_2023 (1)sign
Arsregnskap_2023 (1)sign
23beretning_210324_Foreningen_Info-Team
Budsjett 2024, final
– Innkomne forslag
Valgkomiteens forslag 2024

 

Med vennlig hilsen
for Info-teams’s styre

Ståle Solheim

Dato: 21. mars 2024

Tid: 09:00 – 10:00

Er du usikker på om «din» bedrift er medlem i Infoteam? Se medlemslisten her.

 

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By

Siste Nyheter LN

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
Mustad snuser på skyen
24/11/2023By