Innkalling til årsmøte i Foreningen Infoteam – Ny dato!

Dato: Onsdag, 29. april 2020
Tid : Kl. 13.00
Sted: Digitalt møte ved hjelp av Webex.

Dagsorden

 

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokoll.
  • Godkjenning av fremmøtte representanter
  • Infoteams årsberetning 2019
  • Regnskap 2019
  • Budsjett 2020
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre og revisor
  • Valgkomité for neste periode
  • Eventuelt

 

Nye saker:
NB! – INNSPILL OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INFO-TEAM I HENDE SENEST DEN 01.04.20.

 

Vedlegg:
Årsmøtesdokumenter blir ettersendt

 

Er du usikker på om din bedrift er medlem av Infoteam?

Med vennlig hilsen
for Infoteams’s styre

Ivar Oldervik

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By

Siste Nyheter LN

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
Mustad snuser på skyen
24/11/2023By