Lederverv i Koronaens tid

Intervju med Ivar Oldervik, tidl. forman i Infoteam.

Lederverv i koronaens tid

Tre års periode som leder av Infoteam er over for Ivar Oldervik. Med en pandemi herjende gjennom den samme perioden, ble det en helt spesiell lederjobb i en forening der fysiske møter og aktiviteter har vært selve “kjernevirksomheten” gjennom alle år.

 

– Ja, det ble selvsagt helt annerledes enn jeg forventet da jeg overtok ledervervet. Vi måtte starte 2020 med å avlyse Infoteamdagene og en planlagt konferanse i London. Det var tøffe beslutninger som også fikk økonomiske konsekvenser for foreningen. I stedet gjennomførte vi “digitale infoteam-dager» med hjelp av et digitalt konferanseverktøy, med et resultat vi er ganske godt fornøyd med. Selvsagt har det vært utfordrende med strenge smittevernrestriksjoner over så lang tid, men på pluss-siden må jeg si at kvaliteten på webinarene våre har økt kraftig, noe som også bekreftes av fjorårets medlemsundersøkelse. Så det er nå et godt grunnlag for å fortsette med korte og hyppige webinarer, for eksempel der medlemsbedrifter deler av sine erfaringer, sier Ivar, til daglig IT-sjef hos sengeprodusenten Wonderland på Åndalsnes.

 

Årets Infoteam-dager er jo flyttet til høsten, nærmere bestemt 22. – 23. september. Hva forventer du av arrangementet etter at munnbindene er kastet og avstandsreglene avskaffet?

– Vi har alle savnet de fysiske møtene, det er der erfaringer utveksles og gode relasjoner bygges. Så jeg håper på høy oppslutning og Infoteam-dager med godt utbytte både faglig og sosialt for alle. Et sterkt ønske fra meg er at flere engasjerer seg i foreningen, spesielt brukere som til daglig ikke sitter i IT-funksjon, men for eksempel arbeider innenfor finans, logistikk, økonomi eller innkjøp. Oppfordringen min er at de melder seg på høstens Infoteam-dager, da får de kontakt med “kolleger” i tilsvarende funksjoner andre steder, og en “flying start” med innsikt i foreningens arbeid og hvordan de kan få mest mulig ut av bedriftens M3-løsning. Det vil også gjøre det enklere å holde et høyt aktivitetsnivå i faggruppene for ulike områder.

 

Hva tar du personlig med deg, etter fire år i styret?

Først og fremst en rekke nye kontakter og erfaringer som kommer til nytte. Skal jeg trekke frem en enkelt opplevelse, så synes jeg det var spesielt interessant å få besøke utviklingsavdelingen for M3 i Sverige høsten 2019, og se hvordan de arbeider og hvilke prioriteringer de har for M3 videre. Fire år totalt i styret har vært lærerikt, men nå er det nye mennesker og nye ideer i styret, så jeg ønsker dem lykke til!

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By

Siste Nyheter LN

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
Mustad snuser på skyen
24/11/2023By