Om LN & Infoteam – en status

Infoteam er brukerforeningen for bedrifter med ulike løsninger fra Infor her i Norge. Dvs. både M3 og LN.

M3 har lang tradisjon med å ha og unytte tilbudet i brukerforeningen. Vi ser dog at LN-kundene ikke har den samme historikken. Det innebærer at vi har utfordringer med å oppnå kritisk masse av LN-brukere på f.eks. årskonferansen.

I løpet av sommeren/høsten kommer vi, sammen med våre partnere (Infor, Mazeppa, Midport og Partners2Innovate) til å gjør en kraftanstrengelse for å få opp aktivitetsnivået og interessen for brukermiljøet for Infors LN-kunder. Med søkelys på erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig input kommer vi til å tilby ulike aktiviteter. Mer informasjon vil komme i slutten av august.

Vi sender ut informasjonen til de kontaktpersoner vi har hos LN-kundene i Norden samt til våre partnere. Partnerne vil i sin tur bidra med å spre budskapet i sine kanaler.

 

Det er en grunn til at Infoteam feirer 40 årsjubileum i 2026. Foreningen ble startet som en brukerforening for forgjengeren til Movex/M3. Mange har funnet våre aktiviteter og tilbud relevante og nyttige gjennom årene, så det bør være mulig å etablere tilsvarende for LNs brukere.

 

Det er vårt mål.

 

Har du spørsmål eller kommentarer til Infoteams LN-satsning så kan du gjerne ta kontakt med oss. Send mail til infoteam@infoteam.no så kan vi gjerne ta en prat.