Same same but different

ERP i skyen har vært tema i noen år, men nå er det knapt noen som ikke planlegger for å komme dit på et tidspunkt. Ole Rasmussen forteller at Infor fremdeles investerer i On Premise 13.4, men legger ikke skjul på at det er til skyen man må hvis man ønsker tilgang til fremtidig funksjonalitet.

Jøtul og Norgesmøllene er blant M3-bedrifter i Norge som har løftet sin løsning til skyen. Kristoffer Nebb fra Jøtul og Rolf Palmesen fra Norgesmøllene har delt rikt i ulike sammenheng, av sine erfaringer etter selskapenes skyreiser.

 

– De som arbeider med M3, skal ikke lenger bestille javakode eller skru på løsningen, det tilhører historien. Nå handler det om å finne ny funksjonalitet som vi kan nyttiggjøre oss, finne ut hvordan vi kan ta den i bruk på rett måte og hva det innebærer av integrasjoner. Ikke minst avklare hvordan vi best kan motivere medarbeiderne våre til å bruke ny funksjonalitet, sier Kristoffer. Rolf utgjør halvparten av IT-avdelingen hos Norgesmøllene, der han har vært med siden RPG-tiden. Nå er vi med i fremste rekke, og det er mye enklere enn før å engasjere brukerne i å ta i bruk nye funksjoner. Og så husker jeg ikke lenger når vi sist hadde nedetid, sa Noregesmøllenes erfarne IT-ressurs.

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By

Siste Nyheter LN

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
Mustad snuser på skyen
24/11/2023By