Webinar

De norske språkpakkene - Hvordan kan vi korrigere?

I forbindelse med Infoteams årsmøte den 20. april ble det vedtatt å starte opp et arbeid for å bidra til korrigering av skrivefeil og oversettelser i de norske språkpakkene for M3, IOS og Factory Track.

Dato: 2. juni 2022

Tid: 10:00 – 11:00

I samarbeid med initiativtaker Hanne Salthammer, Brunvoll og Infors prosjektleder for oversettelser og språkpakker, har Infoteam nå etablert en prosess for å legge til rette for dette arbeidet.

 

Dvs. når du finner en språklig feil i løsningene, enten det er en skrivefeil eller feil oversettelse, kan du nå enkelt bidra til at vi bedrer kvaliteten. På Infoteams web finner du et skjema som du fyller ut og sender inn sammen med en print screen av feilet. Infoteam tar så ditt innspill videre til Infors Translation Project Manager.

 

Vi oppfordrer alle til å bidra til at vi får bedre fokus på språket i våre løsninger.

 

Oppdaterte språkfiler distribueres jevnlig.

 

Du kan forvente følgende innhold:

 

  • Om problemstillingen og bakgrunn for prosjektet
  • Gjennomgang av prosessen og «demo»
  • Hvordan oppdaterer jeg språkfilene?

 

Forbered dine spørsmål og meld deg på webinaret. Og send gjerne denne mailen videre til andre i din organisasjon som kan være interessert.

 

Pris: Webinaret er gratis for Infoteams medlemsbedrifter.
For deltagere fra bedrifter som ikke er medlem i foreningen er prisen: kr. 500,- pr.- person.