Webinar

SAF-T for M3 i Norge

NÅ, blir SAF-T rapportering obligatorisk i Norge. Fra 1. januar 2020 må alle næringsdrivende i Norge rapportere regnskapsopplysninger elektronisk til Skatteetaten ved kontroll. I et bestemt XML-format som heter SAF-T (Standard Audit File Tax).

Dato: 6. november 2019

Tid: 09:30 – ca. 10:30

Foruten å bli et krav fra myndighetene vil SAF-T være en effektiv måte å utveksle regnskapsopplysninger med revisor og eventuelle applikasjoner for f.eks analyseformål.

 

Infor har SAF-T løsning for Norge for Infor M3 versjon 10.1, 13.2, 13.3 og 13.4 (inkl. Cloud Edition).

 

Med deg på og delta på vårt webinar, så får du en oppdatering og informasjon om regelverket og om hvordan dette settes opp i Infor M3.

 

Vi er heldige og får hjelp av Terje Fagerås fra Infor til det faglige programmet.