desember 19, 2019

Day

Styret i Infoteam har i høst hatt fokus på å øke aktivitetsnivået, samt hvordan øke deltagelsen på Infoteamdagene. Vi har hatt god deltagelse på webinarer i høst, starter opp nettverskgruppe Infor OS på nyåret og er godt i gang med planlegginge av Infoteamdagene 2020.