Infoteam familien blir større

Styret i Infoteam har i høst hatt fokus på å øke aktivitetsnivået, samt hvordan øke deltagelsen på Infoteamdagene. Vi har hatt god deltagelse på webinarer i høst, starter opp nettverskgruppe Infor OS på nyåret og er godt i gang med planlegginge av Infoteamdagene 2020. Samtidig har Infor LN miljøet henvendt seg til Infoteam, med forespøsrsel om deltagelse i Infoteam for å få en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling for nordiske Infor LN-kunder.

Styret har stilt seg positiv til å utvide med Infor LN kunder av flere grunner;
I Infor sin strategi er en stor del av programvaren lik, uavhengig av ERP system. Eksempelvis Infor OS, Data Lake, osv. En utvidelse av Infoteam vil for ERP-uavhengige applikasjoner være positivt for både M3 og LN brukere med flere brukere å utveksle erfaringer med. En del utfordringer innen ERP er jo også felles, så som prosjekt, endringsledelse, teststrategi, osv. Dernest vil det gjøre Infoteam mer relevant og mer robust; relevant for flere brukere og mer robust gjennom flere medlemmer. Infoteam har, som våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, opplevd en nedgang i medlemstallet de seneste årene. Flere medlemmer vil gi Infoteam flere muligheter, samtidig som at kvaliteten på den M3 spesifikke delen skal opprettholdes eller forhåpentligvis økes. Infoteam sine vedtekter gir også rom for å utvide medlemskap til Infor LN kunder. Håper alle tar godt imot nye Infor LN medlemmer til Infoteam.

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By

Siste Nyheter LN

Tett på ekspertisen på årets Infoteamdager
13/05/2024By
Inspirerende påfyl
13/05/2024By
Mustad snuser på skyen
24/11/2023By