Freddy Johnsen i Mustad & Søn AS var tilstede på Infoteamdagene for første gang, 2023. Freddy bidrog med et foredrag med tittelen Skal vi flytte oss til Skyen – eller ikke? Selskapet er verdens største produsent av fiskekroker, med den amerikanske kjeden Walmart, som desidert største kunde.

Mustad bruker forretningssystemet LN (tidligere Baan), og er i en prosess der de vurderer nøye om de skal flytte seg til skyen eller ikke. De har brukt LN siden 2010, og har utviklet løsningen selv etter behov. De er å finne i 160 land, og det er mange hensyn å ta når bruk av skyen skal vurderes.

-Vi er der tidligst i 2025, sa Johnsen, underveis i foredraget, der han fortalte om deres reise som LN-bruker fra 2010 til i dag, med oppgraderinger i land som Canada, Malaysia og Portugal. De har flere pågående prosjekter, og de neste årene planlegger de flere forbedringer, som kan føre dem til skyen.

-Jeg skulle gjerne se noen relevante eksempler på veien til skyen. Jeg kjenner ikke til noen LN-brukere som har tatt skyen i bruk, og vi vil nødig være den første, kommenterte Johnsen etter foredraget.

Det er langt færre LN- enn M3-brukere i Norge, men Johnsen mener det ikke er noen stor bøyg for Mustad.

2023 var første året med LN-brukere på konferansen, og Freddy Johnsen satte pris på invitasjonen.

Om Info-team

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere.

Siste Nyheter M3

INFOTEAM tilbyr – Grunnleggende M3 opplæring
29/02/2024By
Webinar: Skreddersydde applikasjoner for Infor M3
04/01/2024By
Same same but different
24/05/2023By

Siste Nyheter LN

Brunvoll mot Cloud Ready
14/04/2023By
Infoteam familien blir større
19/12/2019By