Freddy Johnsen i Mustad & Søn AS var tilstede på Infoteamdagene for første gang, 2023. Freddy bidrog med et foredrag med tittelen Skal vi flytte oss til Skyen – eller ikke? Selskapet er verdens største produsent av fiskekroker, med den amerikanske kjeden Walmart, som desidert største kunde.

Mustad bruker forretningssystemet LN (tidligere Baan), og er i en prosess der de vurderer nøye om de skal flytte seg til skyen eller ikke. De har brukt LN siden 2010, og har utviklet løsningen selv etter behov. De er å finne i 160 land, og det er mange hensyn å ta når bruk av skyen skal vurderes.

-Vi er der tidligst i 2025, sa Johnsen, underveis i foredraget, der han fortalte om deres reise som LN-bruker fra 2010 til i dag, med oppgraderinger i land som Canada, Malaysia og Portugal. De har flere pågående prosjekter, og de neste årene planlegger de flere forbedringer, som kan føre dem til skyen.

-Jeg skulle gjerne se noen relevante eksempler på veien til skyen. Jeg kjenner ikke til noen LN-brukere som har tatt skyen i bruk, og vi vil nødig være den første, kommenterte Johnsen etter foredraget.

Det er langt færre LN- enn M3-brukere i Norge, men Johnsen mener det ikke er noen stor bøyg for Mustad.

2023 var første året med LN-brukere på konferansen, og Freddy Johnsen satte pris på invitasjonen.